Monday, January 18, 2010

NASIHAT BUAT DIRIKU DAN SAHABAT  • Allah Ta’ala berfirman ”Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara” QS Al-Hujurat : 10
  • Allah Ta’ala berfirman ”Dan aku memberi nasihat kepadamu” QS Al-A’raf : 62
  • Allah Ta’ala berfirman ”Dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu” QS Al-A’raf : 68

1. Dari Abu Ruqayyah Tamin bin Aus Ad-Daariy ra., ia berkata : “Nabi SAW bersabda : “Agama itu adalah nasihat. “Kami bertanya: ‘Bagi siapa?: Belaiu bersabda : “Bagi Allah, kitab- Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin umat Islam dan umat Islam pada umumnya.” (HR. Muslim).

2. Dari Jarir bin Abdullah ra., Ia berkata : “Saya berbai’at kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa mengerjakan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada sesama muslim.” (HR Bukhari dan Muslim).

3. Dari Anas ra., dari Nabi SAW, beliau bersabda : “Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR Bukhari dan Muslim).

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget